مدیر فروش شرکت خشکبار گلزار بناب
مدیر فروش شرکت خشکبار گلزار بناب
جهت سفارش محصولات خود می توانید از طریق تلفن همراه ویا ایمیل زیر با ما تماس حاصل نمایید
تلفن همراه مدیر فروش:00989143211305
reza.cina@yahoo.com:ایمیل
آدرس کارخانه:استان اذربایجان شرقی -شهرستان بناب -کیلومتر 3 جاده قدیم بناب مراغه جنب راهدارخانه شهید رجایی


defferent types of kashmere
raisin(green and golden)

Sun Raisins Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g
So2:Max 1000ppm

Golden Raisins Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g
So2:Max 1000ppm

Sultana Raisins NO.2 Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g So2:Max 1000ppm
Dark Color

Sultana Raisins NO.1 Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g So2:Max 1000ppm
Light Color