سفارش آنلاین محصولات شرکت خشکبارگلزار بناب
سفارش آنلاین محصولات شرکت خشکبارگلزار بناب
پل های ارتباطی
ادرس کارخانه: استان اذربایجان شرقی-شهرستان بناب -کیلومتر3جاده قدیم بناب مراغه جنب راهدارخانه شهید رجایی
تلفن کارخانه:00984127248705
تلفن دفتر : 00984127226226
فکس : 7228799-0412
info@golzarbonab.com:ایمیل
تلفن همراه واحد فروش:00989143211305
تلفن همراه مدیر عامل شرکت:00989121081811
نام ونام خانوادگی:  
نام شرکت يا سازمان:  
تلفن:  
تلفن همراه:  
فکس:  
ایمیل:  
ادر س کامل:
کد پستی:
نام محصول:
تعداد:
توضیحات:
کد امنیتی:  


defferent types of kashmere
raisin(green and golden)

Sun Raisins Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g
So2:Max 1000ppm

Golden Raisins Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g
So2:Max 1000ppm

Sultana Raisins NO.2 Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g So2:Max 1000ppm
Dark Color

Sultana Raisins NO.1 Jumbo:250-300per 100g standard:300-370per 100g So2:Max 1000ppm
Light Color